Em biết trên đời này, thứ quan trọng nhất với anh là gì không?

Là chữ đầu tiên trong câu anh vừa nói với em đó.

너 그거 알아? 이 세상에서 내게 가장 중요한 게 뭔지. 그건 바로 방금 너에게 말한 첫 번째 단어야.

Trái Đất thì quay quanh Mặt Trời còn em thì quay mãi trong tâm trí anh.

지구는 태양 주위를 돌고 있고 당신은 내 마음 속에서 영원히 돌고 있어요.

 

Em ơi, em có thời gian không? Nếu có thì hẹn hò với anh nhé?

혹시 시간 있으면 나랑 사귈래.

 

Em không đau chân sao?

Cả đêm qua em đã đi lại suốt trong giấc mơ của anh mà.

다리 아프죠?

당신은 어젯밤 내내 내 꿈속을 걸어 다녔자나요.